1394/5/24 شنبه


آدرس: ضلع شمالی اتوبان شهید حکیم ، بین شیخ فضل اله و یادگار امام ، پارک طبیعت پردیسان ، سازمان حفاظت محیط زیست ،
دفتر ارزیابی زیست محیطی
تلفن: 88233093     فکس: 88233108