1401/10/12 دوشنبه
نام و نام خانوادگي: سعيد کريمي

شغل
:
 • سرپرست رشته مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران
 •  هیات علمی دانشكده تحصیلات تکمیلی محيط زيست، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
 • مشاور سازمان های دولتی و شرکت های خصوصی مانند سازمان حفاظت محیط زیست، شرکت ملی صنایع پتروشیمی (NPC)، وزارت نفت، وزارت صمت، شرکت های دولتی و خصوصی در زمینه محیط زیست، و ...مميز سيستم هاي مديريت محيط زيست ISO 14000  شرکت TuvNord  آلمان
 • مميز سيستم هاي مديريت بهداشت ایمنی و محیط زیست (HSE-MS) _ شرکت TuvNord  آلمان
 • مشاور حفاظت فنی و خدمات ایمنی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در زمینه بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی  و همچنین آموزش ایمنی و ارزیابی ریسک
 • نماینده دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران در کمیته ملی ارزیابی اثرات زیست محیطی، سازمان حفاظت محیط زیست،88-1384

تحصيلات:

 • دکتری برنامه ریزی محیط زیست دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران 1386(رتبه اول). 1390
 • فوق ليسانس در برنامه ريزي و مديريت محيط زيست از دانشکده محيط زيست دانشگاه تهران. 1382
 • ليسانس مهندسي محيط زيست دانشگاه تهران. 1379

 • برنده بورسیه دکتری بانک توسعه اسلامی، دوره دکتری دانشگاه کاگری کانادا

برخی از سوابق سازمانی:

 

سرپرست گرایش مدیریت محیط زیست دانشگاه تهران، 1398 تا کنون
رئیس مرکز آموزش های آزاد دانشکده محیط زیست 94 تا 96
رئیس سایت کامپیوتر دانشکده محیط زیست، 93-94
دبیر علمی سومین و چهارمین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران
 دبیر اجرایی اولین و دومین کنفرانس بین المللی برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، دانشگاه تهران
مسئول هماهنگی پرونده های جذب هیات علمی، دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، 1394 تا 1398
عضو کمیته برنامه ریزی اموزشی دانشکده محیط زیست، دانشگاه تهران، 1395 تا 1398
عضو كميته منتخب شوراي تحصيلات تكميلي دانشکده محیط زیست، دانش محیط زیست، دانشگاه تهران، 1395 تا 1398

عنوان رساله دکتری:


سامانه پشتیبان تصمیم گیری فضائی ارزیابی اثرات بهداشت، ایمنی، محیط زیست و پدافند غیر عامل مطالعه موردی: خطوط انتقال انرژی

تخصص:


 • ارزيابي اثرات محيط زيستي توسعه (EIA)
 • مدیریت محیط زیست (EMS)
 • سيستم هاي مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست ( HSE )
 • ارزیابی و مدیریت ریسک
 • مميز سيستم هاي مديريت محيط زيست ISO 14001 و HSE-MS ، شرکت TUV Nord  آلمان
 • مميز سيستم  مديريت انرژی ISO 16001 ، شرکت TUV Nord  آلمان
 • سیستم های اطلاعات جغرافیایی

تـوانـمنــدي‌هاي
تــخصصي:

 • ارزیابی اثرات زیست محیطی
 • تدوین برنامه مدیریت و پایش زیست محیطی
 • ارزیابی و مدیریت ریسک
 • مدل سازی زیست محیطی
 • تدريس و بکارگيري سیستم های مدیریت HSE
 • مميــز ثـبـت شـده IRCA در زمـينـه‌ سيستم هاي مديريت محيط زيست ISO 14000 و HSE-MS
 • سیستم های اطلاعات جغرافیایی
 • مشاورحفاظت فنی و خدمات ایمنی در زمینه بررسی و اندازه گیری عوامل زیان آور فیزیکی و آموزش ایمنی از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • پياده سازي سيستم مديريت محيط زيستي(EMS) و بهداشت، ايمني و محيط زيست در پروژه هاي مختلف

تدریس
:

 • 1382 تا کنون
 • تدریس دروس مختلف برای شرکت های مختلف معدنی مانند مس سرچشمه، ایمیدرو، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، سازمان حفاظت محیط زیست کشور، وزارت بهداشت، درمان و اموزش پزشکی و...
 • 92-1391
 تا کنون
 • تدریس درس " مدیریت ریسک و کنترل عوامل زیان آور محیطی " ، 3 واحد دوره کارشناسی ارشد، رشته بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
 • 92-1391
 تا کنون
 • تدریس درس "ارزیابی اثرات زیست محیطی" ، 2 واحد دوره کارشناسی ارشد، رشته بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) و  برنامه ریزی محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
 • 92-1391
 تا کنون
 • تدریس درس "سیستم های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)" ، 2 واحد دوره کارشناسی ارشد، رشته بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
 • 92-1391
 تا کنون
 • تدریس درس "اکولوژی صنعتی" ، 2 واحد دوره کارشناسی ارشد، رشته بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
 • 92-1391
 تا کنون
 • تدریس درس "روش ها و تکنیک های مدیریت محیط زیست" ، 2 واحد دوره کارشناسی ارشد، رشته مدیریت محیط زیست، دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
 • 83-1382
 تا کنون
 • تدریس درس "سیستم های اطلاعات جغرافیائی(GIS) مقدماتی" ، 3 واحد دوره کارشناسی ارشد، گروه برنامه ریزی محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
 • 92-1391 تا کنون
 • تدریس درس "کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیائی(GIS) در بهداشت" ، 2 واحد دوره دکتری، گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
 • 83-1382
تا کنون
 • تدریس درس "کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیائی(GIS) در برنامه ریزی محیط زیست" ، 2 واحد دوره کارشناسی ارشد، گروه برنامه ریزی محیط زیست دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران
 • 92-1391 تا کنون
 • تدریس درس "کاربرد سیستم های اطلاعات جغرافیائی(GIS) در بهداشت محیط " ، 2 واحد دوره کارشناسی ، گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

کتاب:


 • کریمی سعید، روش های ارزیابی اثرات محیط زیستی، 1401، انتشارات فناوران
 • کریمی سعید، ارزيابي اثرات زیست محیطی، راهنمای انجام بهترین اعمال تخصصی. 1398. انتشارات دانشگاه تهران،
 • کریمی سعید، ارزيابي و مدیریت ريسک زيست محيطي از ديدگاه سيماي سرزمين، 1395، انتشارات دانشگاه تهران
 • کریمی سعید، نورائی صفت ایثار، بوذری شهرزاد، مدیریت ریسک و انعطاف پذیری برای توسعه پایدار، انتشارات جهاد دانشگاهی
 • کریمی سعید و کاکایی رشید. " استاندارد خاموش کننده های قابل حمل". 1395. انتشارات فن آوران
 • جعفری، احد و کریمی سعید. "استاندارد بین المللی ارزیابی عملکرد محیط زیستی".1386. انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی ایران
 • کریمی سعید، ارزيابي ریسک ایمنی، در حال بررسی، انتشارات دانشگاه تهران،
 • کریمی سعید، ارزیابی اثرات بهداشتی در آمریکا، در حال بررسی، انتشارات جهاد دانشگاهی

برخی دوره
های آموزشی:

 • مهارت های تدریس، مرکز ارزیابی کیفیت دانشگاه تهران،12/02/1390
 • 17- 21 July 2005
Auditing principles and Environmental Management Systems Auditor Training Course - ISO 14000:2004 (IRCA registered Course)
 • 6 -10Nov. 2005
Advanced HSE Plan Course (Health, Safety and Environmental Management System) Designed for Oil, Gas and Petrochemical Industries - PROCERT Switzerland and University of Tehran
5 - 7 Feb. 2007
Environmental Management Systems Introduction and Documentation, MOODY International
 • تشریح معیارهای مدل سرآمدی EFQM ویرایش 2010، شرکت TUV Nord Iran ، 7-8 /12/1389
 • ممیزی انرژی، , ISO 16001: 2010 شرکت TUV Nord Iran، 7-8 /11/1389
 • خدمات انرژی پایه دو  (ESCO) ، موسسه آموزشی علمی، کاربردی صنعت آب و برق زیر نظر شرکت سابا، 18-14 /11/1389
 • برنامه نویسی مقدماتی GIS، زمستان 1388
 • برنامه نویسی ArcObject، بهار 1389
 • کارگاه آموزشی ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست، انجمن ارزیابی محیط زیست،    03/12/1385
 • کارگاه آموزشی ارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست، انجمن ارزیابی محیط زیست،    15/11/1382
 • کارگاه آموزشی روش های ارزیابی محیط زیستی، انجمن ارزیابی محیط زیست،  10/03/1383
 • سیستم های اطلاعات جغرافیائی نرم افزار ARCGIS، جهاد دانشگاهی تربیت معلم، 1382
 • سیستم های اطلاعات جغرافیائی تکمیلی، نرم افزار ARCGIS، جهاد دانشگاهی دانشکده فنی دانشگاه تهران، 1383