1402/2/4 دوشنبه
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی پروژه های سد و نیروگاه های برقآبی
 
پدیدآورندگان: شرکت مهندسی مشاور آشناب مدیر پروژه: خانم میترا توفیق
کارشناسان: علی مریدی ، مهدی جلیلی قاضی زاده ، مصطفی تسبندی ، سارا کوهی ، انور محمودی
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی مراکز دفن انواع پسماند
 
پدیدآورندگان: شرکت مهندسی مشاور آشناب مدیر پروژه: خانم میترا توفیق
کارشناسان: مهدی جلیلی قاضی زاده ، مصطفی تسبندی ، علی مریدی ، زینب گل حسینی ، سارا کوهی ، انور محمودی
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی نیروگاه های سیکل ترکیبی
 
پدیدآورندگان: شرکت مهندسی مشاور آشناب مدیر پروژه: خانم میترا توفیق
کارشناسان: مصطفی تسبندی ، مهدی جلیلی قاضی زاده ، علی مریدی ، علیرضا حاج زرگر باشی ، سارا کوهی ، رحیم نصرت نژاد ،  انور محمودی
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی معدنکاری و فرآوری سرب و روی
 
پدیدآورندگان: شرکت مهندسی مشاور آشناب مدیر پروژه: آقای مصطفی تسبندی
کارشناسان: علیرضا لطفی ، امین فتحی ، سارا کوهی ، انور محمودی
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی معدنکاری و فرآوری طلا
 
پدیدآورندگان: شرکت مهندسی مشاور آشناب مدیر پروژه: آقای مصطفی تسبندی
کارشناسان: امین فتحی ، علیرضا لطفی ، سارا کوهی ، انور محمودی
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
 
پدیدآورندگان: شرکت مهندسی مشاور آشناب مدیر پروژه: آقای مصطفی تسبندی
کارشناسان: سیدحسن سادات موسوی ، مینا حمیدی فر ، نیما کهوکر ، انور محمودی
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی فرآیندهای تولید آهن و فولاد
 
پدیدآورندگان: شرکت مهندسی مشاور آشناب    
کارشناسان: مهدی جلیلی قاضی زاده ، لیلا حیدری ، مصطفی تسبندی ، سارا کوهی ، انور محمودی
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی معدنکاری و فرآوری مس
 
پدیدآورندگان: شرکت مهندسی مشاور آشناب مدیر پروژه: مصطفی تسبندی
کارشناسان: علیرضا لطفی ، امین فتحی ، سارا کوهی ، انور محمودی
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی شهرک های صنعتی
 
پدیدآورندگان: پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
گروه: مخاطرات و ارزیابی زیست محیطی
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی مجتمع های گردشگری و تفریحی
 
پدیدآورندگان: پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
گروه: مخاطرات و ارزیابی زیست محیطی
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی کارخانه تولید قند و شکر
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی استخراج معادن زغالسنگ