اخبار
بيشتر

دستورالعمل ها

1394/5/24 شنبه
1394/5/24 شنبه
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی پروژه های سد و نیروگاه های برقآبی
 
پدیدآورندگان: شرکت مهندسی مشاور آشناب مدیر پروژه: خانم میترا توفیق
کارشناسان: علی مریدی ، مهدی جلیلی قاضی زاده ، مصطفی تسبندی ، سارا کوهی ، انور محمودی

دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی مراکز دفن انواع پسماند
 
پدیدآورندگان: شرکت مهندسی مشاور آشناب مدیر پروژه: خانم میترا توفیق
کارشناسان: مهدی جلیلی قاضی زاده ، مصطفی تسبندی ، علی مریدی ، زینب گل حسینی ، سارا کوهی ، انور محمودی

دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی نیروگاه های سیکل ترکیبی
 
پدیدآورندگان: شرکت مهندسی مشاور آشناب مدیر پروژه: خانم میترا توفیق
کارشناسان: مصطفی تسبندی ، مهدی جلیلی قاضی زاده ، علی مریدی ، علیرضا حاج زرگر باشی ، سارا کوهی ، رحیم نصرت نژاد ،  انور محمودی

دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی معدنکاری و فرآوری سرب و روی
 
پدیدآورندگان: شرکت مهندسی مشاور آشناب مدیر پروژه: آقای مصطفی تسبندی
کارشناسان: علیرضا لطفی ، امین فتحی ، سارا کوهی ، انور محمودی

دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی معدنکاری و فرآوری طلا
 
پدیدآورندگان: شرکت مهندسی مشاور آشناب مدیر پروژه: آقای مصطفی تسبندی
کارشناسان: امین فتحی ، علیرضا لطفی ، سارا کوهی ، انور محمودی

دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
 
پدیدآورندگان: شرکت مهندسی مشاور آشناب مدیر پروژه: آقای مصطفی تسبندی
کارشناسان: سیدحسن سادات موسوی ، مینا حمیدی فر ، نیما کهوکر ، انور محمودی

دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی شهرک های صنعتی
 
پدیدآورندگان: پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
گروه: مخاطرات و ارزیابی زیست محیطی

دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی مجتمع های گردشگری و تفریحی
 
پدیدآورندگان: پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
گروه: مخاطرات و ارزیابی زیست محیطی

دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی فرآیندهای تولید آهن و فولاد
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی معدنکاری و فرآوری مس

مجموعه مقررات و ضوابط استقرار واحدهای صنعتی ، تولیدی و معدنی
(موضوع ماده 11 قانون هوای پاک)


قانون هوای پاک

تصویب نامه مصادیق مصرف نظام مدیریت سبز
شماره 125172/ت51122ه   مورخ 1393/10/22


تصویب نامه شعاع 120 کیلومتری صنایع بیوتکنولوژی
شماره 124946/ت48608ه   مورخ 1392/7/9 
 

اصلاحی تصویب نامه جدید ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی
شماره 17956/ت39127ه   مورخ 1391/2/4


اصلاحی تصویب نامه جدید ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی
شماره 17955/ت25842ه   مورخ 1391/2/4


تصویب نامه جدید ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی
شماره 78946/ت39127ه  مورخ 1390/4/15


تصوب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص انتخاب صنایع و خدمات سبز و برگزیده
شماره 24129/ت41367ک   مورخ 1388/2/7


 
بيشتر

لینک ها