اخبار دفتر

جلسه مشترك دفتر ارزيابي با نمايندگان محترم دفتر امور آمايش سرزمين و توسعه منظقه اي سازمان برنامه و مديركل محترم HSE شركت ملي صنايع پتروشيمي در مورخه 6 / 6 / 1402 برگزار گرديد.

1402/6/6 دوشنبه
نشست صمیمی همکاران دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی به مناسبت روز کارمند.

نشست صمیمی همکاران دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی به مناسبت روز کارمند

در روز کارمند نشست صمیمی همکاران دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی با معاون محترم محیط زیست انسانی برگزار گردید.

1402/6/4 شنبه
دومین جلسه کمیته اجرایی 24امین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز برگزار گردید..

دومین جلسه کمیته اجرایی 24امین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز برگزار گردید.

دومین جلسه کمیته اجرایی در تاریخ 1402/04/12 با حضور مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی برگزار گردید.

1402/4/12 دوشنبه
بيشتر

پروژه های مطالعاتی

1400/7/24 شنبه
وضعیت دستور العمل های زیست محیطی تدوین شده  و در دست اقدام  - دفتر ارزیابی زیست محیطی
ردیف عنوان پروژه  مجری سال شروع  سال خاتمه  وضعیت پروژه  گزارش
 نهایی 
دفتر
تخصصی
در دست
 اجرا 
خاتمه
 یاقته
1 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی پروژه های سد و نیروگاه های برقآبی شرکت مهندسی مشاور آشناب 1397 1398   * فایل ارزیابی زیست محیطی
2 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی مراکز دفن انواع پسماند شرکت مهندسی مشاور آشناب 1397 1398   *  فایل
3 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی نیروگاه های سیکل ترکیبی شرکت مهندسی مشاور آشناب 1397 1398   *  فایل
4 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی معدنکاری و فرآوری سرب و روی شرکت مهندسی مشاور آشناب 1397 1398   * فایل 
5 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی معدنکاری و فرآوری طلا شرکت مهندسی مشاور آشناب 1397 1398   *  فایل
6 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرکت مهندسی مشاور آشناب 1397 1398   *  فایل
7 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی فرآیندهای تولید آهن و فولاد شرکت مهندسی مشاور آشناب 1397 1398   *  فایل
8 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی معدنکاری و فرآوری مس شرکت مهندسی مشاور آشناب 1397 1398   * فایل 
9 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی شهرک های صنعتی پژوهشکده محیط زیست  1397 1398   * فایل 
10 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی مجتمع های گردشگری و تفریحی پژوهشکده محیط زیست  1397 1398   * فایل 
11 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی پالايشگاه با هر عنوان  وزارت نفت  1398 1400 *    
12 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی  پتروشيمي با هر عنوان  وزارت نفت  1398 1400 *    
13 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی خطوط اصلی لوله نفت  وزارت نفت  1398 1400 *    
14 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی خطوط اصلی لوله گاز  وزارت نفت  1398 1400 *    
15 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی کارخانه تولید قند و شکر  محیط زیست  1399 1400  * فایل
16 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی استخراج معادن زغالسنگ محیط زیست  1399 1400  * فایل  
17 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی کارخانجات تولید کک و قطران محیط زیست  1399 1400  * فایل  
18 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی کارخانجات تولید سیمان و گچ محیط زیست  1399 1400 *  فایل  
19 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی کارخانجات تولید خودرو محیط زیست  1399 1400 *    
20 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی اسکله و بنادر محیط زیست  1399 1400 *  فایل  
21 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی شبکه انتقال آب بین حوضه ای محیط زیست  1399 1400 *  فایل  
22 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی آب شیرین کن محیط زیست  1399 1400 *  فایل  
23 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی مجتمع های پرورش آبزیان محیط زیست  1399 1400 *  فایل  
24 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی فرودگاهها محیط زیست  1399 1400 *    
25 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی راه و راه آهن محیط زیست  1399 1400 *    
26 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی اسکله ها و سکوهای نفتی محیط زیست  1399 1400 *    
27 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی لایروبی رودخانه های اصلی و دائمی و خورهای  بزرگ  محیط زیست  1399 1400 *    
28 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی پایانه های نفت و گاز محیط زیست  1399 1400 *    
29 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی انبار های نفتی  محیط زیست  1399 1400 *    
30 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی زباله سوز مرکزی  محیط زیست  1399 1400 *    
31 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی کارخانجات کمپوست شهری  محیط زیست  1399 1400 *    
32 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی نيروگاه های انرژی نو(زمين گرمايي، بادی ، خورشیدی) محیط زیست  1399 1400 *    
33 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی خطوط انتقال نیرو فشار قوی  محیط زیست  1399 1400 *    

پیوندهای مرتبط

1401/10/12 دوشنبه
www.iaia.org
www.epa.gov
اداره کل بهداشت ، ایمنی و محیط زیست وزارت نفت https://hse.mop.ir/ 
بيشتر