دستورالعمل ها

1394/5/24 شنبه
1394/5/24 شنبه
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی
دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی پروژه های سد و نیروگاه های برقآبی
 
پدیدآورندگان: شرکت مهندسی مشاور آشناب مدیر پروژه: خانم میترا توفیق
کارشناسان: علی مریدی ، مهدی جلیلی قاضی زاده ، مصطفی تسبندی ، سارا کوهی ، انور محمودی

دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی مراکز دفن انواع پسماند
 
پدیدآورندگان: شرکت مهندسی مشاور آشناب مدیر پروژه: خانم میترا توفیق
کارشناسان: مهدی جلیلی قاضی زاده ، مصطفی تسبندی ، علی مریدی ، زینب گل حسینی ، سارا کوهی ، انور محمودی

دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی نیروگاه های سیکل ترکیبی
 
پدیدآورندگان: شرکت مهندسی مشاور آشناب مدیر پروژه: خانم میترا توفیق
کارشناسان: مصطفی تسبندی ، مهدی جلیلی قاضی زاده ، علی مریدی ، علیرضا حاج زرگر باشی ، سارا کوهی ، رحیم نصرت نژاد ،  انور محمودی

دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی معدنکاری و فرآوری سرب و روی
 
پدیدآورندگان: شرکت مهندسی مشاور آشناب مدیر پروژه: آقای مصطفی تسبندی
کارشناسان: علیرضا لطفی ، امین فتحی ، سارا کوهی ، انور محمودی

دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی معدنکاری و فرآوری طلا
 
پدیدآورندگان: شرکت مهندسی مشاور آشناب مدیر پروژه: آقای مصطفی تسبندی
کارشناسان: امین فتحی ، علیرضا لطفی ، سارا کوهی ، انور محمودی

دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی
 
پدیدآورندگان: شرکت مهندسی مشاور آشناب مدیر پروژه: آقای مصطفی تسبندی
کارشناسان: سیدحسن سادات موسوی ، مینا حمیدی فر ، نیما کهوکر ، انور محمودی

دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی فرآیندهای تولید آهن و فولاد
 
پدیدآورندگان: شرکت مهندسی مشاور آشناب    
کارشناسان: مهدی جلیلی قاضی زاده ، لیلا حیدری ، مصطفی تسبندی ، سارا کوهی ، انور محمودی

دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی معدنکاری و فرآوری مس
 
پدیدآورندگان: شرکت مهندسی مشاور آشناب مدیر پروژه: مصطفی تسبندی
کارشناسان: علیرضا لطفی ، امین فتحی ، سارا کوهی ، انور محمودی

دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی شهرک های صنعتی
 
پدیدآورندگان: پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
گروه: مخاطرات و ارزیابی زیست محیطی

دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی مجتمع های گردشگری و تفریحی
 
پدیدآورندگان: پژوهشکده محیط زیست و توسعه پایدار
گروه: مخاطرات و ارزیابی زیست محیطی


مجموعه مقررات و ضوابط استقرار واحدهای صنعتی ، تولیدی و معدنی
(موضوع ماده 11 قانون هوای پاک)


مجموعه مقررات و ضوابط استقرار واحدهای خدماتی

قانون هوای پاک

آیین نامه اجرایی بند ز ماده 38 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه (مدیریت سبز)

تصویب نامه مصادیق مصرف نظام مدیریت سبز
شماره 125172/ت51122ه   مورخ 1393/10/22


تصویب نامه شعاع 120 کیلومتری صنایع بیوتکنولوژی
شماره 124946/ت48608ه   مورخ 1392/7/9 
 

اصلاحی تصویب نامه جدید ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی
شماره 17956/ت39127ه   مورخ 1391/2/4


اصلاحی تصویب نامه جدید ضوابط و معیارهای استقرار واحدها و فعالیتهای صنعتی و تولیدی
شماره 17955/ت25842ه   مورخ 1391/2/4


تصوب نامه کمیسیون موضوع اصل 138 قانون اساسی در خصوص انتخاب صنایع و خدمات سبز و برگزیده
شماره 24129/ت41367ک   مورخ 1388/2/7


 

پروژه های مطالعاتی

1400/7/24 شنبه
وضعیت دستور العمل های زیست محیطی تدوین شده  و در دست اقدام  - دفتر ارزیابی زیست محیطی
ردیف عنوان پروژه  مجری سال شروع  سال خاتمه  وضعیت پروژه  گزارش
 نهایی 
دفتر
تخصصی
در دست
 اجرا 
خاتمه
 یاقته
1 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی پروژه های سد و نیروگاه های برقآبی شرکت مهندسی مشاور آشناب 1397 1398   * فایل ارزیابی زیست محیطی
2 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی مراکز دفن انواع پسماند شرکت مهندسی مشاور آشناب 1397 1398   *  فایل
3 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی نیروگاه های سیکل ترکیبی شرکت مهندسی مشاور آشناب 1397 1398   *  فایل
4 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی معدنکاری و فرآوری سرب و روی شرکت مهندسی مشاور آشناب 1397 1398   * فایل 
5 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی معدنکاری و فرآوری طلا شرکت مهندسی مشاور آشناب 1397 1398   *  فایل
6 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی شرکت مهندسی مشاور آشناب 1397 1398   *  فایل
7 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی فرآیندهای تولید آهن و فولاد شرکت مهندسی مشاور آشناب 1397 1398   *  فایل
8 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی معدنکاری و فرآوری مس شرکت مهندسی مشاور آشناب 1397 1398   * فایل 
9 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی شهرک های صنعتی پژوهشکده محیط زیست  1397 1398   * فایل 
10 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی مجتمع های گردشگری و تفریحی پژوهشکده محیط زیست  1397 1398   * فایل 
11 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی پالايشگاه با هر عنوان  وزارت نفت  1398 1400 *    
12 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی  پتروشيمي با هر عنوان  وزارت نفت  1398 1400 *    
13 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی خطوط اصلی لوله نفت  وزارت نفت  1398 1400 *    
14 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی خطوط اصلی لوله گاز  وزارت نفت  1398 1400 *    
15 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی کارخانه تولید قند و شکر  محیط زیست  1399 1400  * فایل
16 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی استخراج معادن زغالسنگ محیط زیست  1399 1400  * فایل  
17 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی کارخانجات تولید کک و قطران محیط زیست  1399 1400  * فایل  
18 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی کارخانجات تولید سیمان و گچ محیط زیست  1399 1400 *  فایل  
19 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی کارخانجات تولید خودرو محیط زیست  1399 1400 *    
20 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی اسکله و بنادر محیط زیست  1399 1400 *  فایل  
21 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی شبکه انتقال آب بین حوضه ای محیط زیست  1399 1400 *  فایل  
22 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی آب شیرین کن محیط زیست  1399 1400 *  فایل  
23 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی مجتمع های پرورش آبزیان محیط زیست  1399 1400 *  فایل  
24 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی فرودگاهها محیط زیست  1399 1400 *    
25 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی راه و راه آهن محیط زیست  1399 1400 *    
26 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی اسکله ها و سکوهای نفتی محیط زیست  1399 1400 *    
27 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی لایروبی رودخانه های اصلی و دائمی و خورهای  بزرگ  محیط زیست  1399 1400 *    
28 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی پایانه های نفت و گاز محیط زیست  1399 1400 *    
29 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی انبار های نفتی  محیط زیست  1399 1400 *    
30 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی زباله سوز مرکزی  محیط زیست  1399 1400 *    
31 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی کارخانجات کمپوست شهری  محیط زیست  1399 1400 *    
32 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی نيروگاه های انرژی نو(زمين گرمايي، بادی ، خورشیدی) محیط زیست  1399 1400 *    
33 دستورالعمل تخصصی مطالعات ارزیابی آثار و پیامدهای زیست محیطی خطوط انتقال نیرو فشار قوی  محیط زیست  1399 1400 *