فراخوان خوداظهاری واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز

فراخوان خوداظهاری واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز

مدیرکل دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست از آغاز فراخوان خوداظهاری بیست و چهارمین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز خبر داد.
سعید کریمی با بیان اینکه امکان مشارکت تمامی واحدهای صنعتی ، خدماتی و معدنی در این فرآیند وجود دارد افزود: شرط لازم برای قرارگرفتن واحدهای صنعتی در فرایند انتخاب، عدم قرارگیری واحد در لیست صنایع آلاینده   می باشد. لذا دسترسی جهت تکمیل پرسشنامه زیست محیطی برای واحدهای متقاضی در سامانه جامع سازمان حفاظت محیط زیست به آدرس https://iranemp.ir از روز سه شنبه مورخ 16خرداد لغایت 12 مرداد ماه سالجاری فراهم شده است.
نسخه قابل چاپ