اخبار دفتر


نشست صمیمی همکاران دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی به مناسبت روز کارمند در روز کارمند نشست صمیمی همکاران دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی با معاون محترم محیط زیست انسانی برگزار گردید. به مناسبت گرامیداشت هفته دولت و روز کارمند نشست صمیمی مدیریت و همکاران دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی با حضور جناب آقای دکتر حشمتی معاون محترم محیط زیست انسانی برگزار گردید.
 
بيشتر