اخبار دفتر

برگزاري جلسه مشترك با دفتر امور آمايش سرزمين و توسعه منظقه اي سازمان برنامه و  اداره كل HSE شركت ملي صنايع پتروشيمي
نشست صمیمی همکاران دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی به مناسبت روز کارمند
برگزاري جلسه طرح هاي پيشران دولت مربوط به احداث پتروشيمي هاي هولدينگ خليج فارس
دومین جلسه کمیته اجرایی 24امین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز برگزار گردید.
اولین جلسه کمیته اجرایی 24امین همایش ملی واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز برگزار گردید.
فراخوان خوداظهاری واحدهای صنعتی، معدنی و خدماتی سبز
جلسه کمیته فنی - نظارتی روز یکشنبه مورخ 1402/02/24   برگزار گردید.
اولین جلسه هماهنگی با دفاتر تخصصی با موضوع صنعت سبز  با حضور معاون محترم محیط زیست انسانی برگزار گردید.
جلسه کمیته فنی - نظارتی روز شنبه مورخ 1402/02/23  برگزار گردید.
جلسه کمیته فنی - نظارتی روز سه شنبه مورخ 1402/02/05برگزار گردید.
جلسه کمیته فنی - نظارتی روز چهارشنبه مورخ 1402/01/30 برگزار گردید.
برگزاری دوره آموزشی تشریح مبانی جایگاه دانش فنی در صنعت پتروشیمی
  • 1401/12/21 یکشنبه برگزاری دوره آموزشی تشریح مبانی جایگاه دانش فنی در صنعت پتروشیمی
    روز یکشنبه مورخ 1401/12/21 دوره آموزشی یکروزه با حضور: - جناب آقای مهندس عمادی ( مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت ملی صنایع پتروشیمی ) - جناب آقای دکتر سعید کریمی ( سرپرست دفتر ارزیابی اثرات زیست محیطی سازمان حفاظت محیط زیست ) - جناب آقای مهندس خادمیان ( مدیر بهداشت، ایمنی و محیط زیست شرکت پتروشیمی خلیج فارس ) - جناب آقای مهندس افشاری ( رئیس جذب سرمایه گذاری و مشارکت های شرکت ملی صنایع پتروشیمی ) - جناب آقای مهندس غیبی ( رئیس امور بررسی و برآورد طرح های شرکت ملی صنایع صنایع پتروشیمی ) - جناب آقای مهندس شیخیان پور ( رئیس کل امور نظارت و هماهنگی پیشرفت طرح ها ) - جناب آقای دکتر سپهبد کریمی ( رئیس گروه پژوهش های فنی شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ) - برای کارشناشناسان دفتر ارزیابی، کارشناسان دفاتر تخصصی حوزه معاونت انسانی ( دفتر آب و خاک – پسماند- پایش فراگیر و مرکز ملی هوا و اقلیم ) و کارشناسان بخش HSE شرکت ملی صنایع پتروشیمی در محل آن شرکت برگزار گردید و در خصوص روند بررسی گزارشات ارزیابی بویژه صنایع پتروشیمی در دفتر ارزیابی و جایگاه دانش فنی در این بررسی ها مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
جلسه کمیته فنی - نظارتی روز سه شنبه مورخ 1401/12/09  برگزار گردید.
 برگزاري هفتمين جلسه كميته نظارت و پايش طرح ها و پروژه هاي داراي مجوز ارزيابي
اولين جلسه كميته فني بررسي گزارش ارزيابي زيست محيطي سامانه انتقال آب به استان يزد، شمال فارس و شهرهاي جنوب اصفهان از سد خرسان3
نهمين جلسه كارگروه كارشناسي ماده 6 ضوابط استقرار واحدهاي توليدي و صنعتي برگزار گردید.
جلسه کمیته فنی - نظارتی روز یکشنبه مورخ 1401/12/07 برگزار گردید.
برگزاري چهارمين جلسه كميته نظارت و پايش
برگزاري سومين جلسه كميته نظارت و پايش
برگزاری دومین جلسه کمیته نظارت و پایش طرح های مشمول مطالعات ارزیابی
1 2